ΑρχικήΕιδήσειςΣτερεά ΕλλάδαΖωντανά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ζωντανά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ζωντανά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Γιώργος Πέππας

Προ ημερήσιας διάταξης θα γίνει συζήτηση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ΠΕ Φωκίδας τον Αύγουστο 2021. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών α) των έκτακτων-κατεπειγουσών συνεδριάσεων των ημερομηνιών: 20.08.2021, 24.08.2021 και 01.09.2021, β) της 8ης τακτικής, αναβληθείσας συνεδρίασης έτους 2021, και γ) της έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 10.09.2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο: Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025.

Θέμα 3ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2021.

Θέμα 4ο: 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 5ο: Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 8ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υπό Σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική ΑλλαγήClimattica».

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ευβοίας.