ΑρχικήΕιδήσειςΣτερεά ΕλλάδαΣτη τελική ευθεία η Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών

Στη τελική ευθεία η Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών

Στη τελική ευθεία η Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών

Π. Ταγκαλής: «Εξοικονομούμε ενέργεια και βελτιώνουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού»

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Γιώργος Πέππας

«Έπεσαν» οι υπογραφές, ανάμεσα στον Δήμο Δελφών και τον ανάδοχο, και αναμένεται να αρχίσουν λίαν συντόμως οι εργασίες που αφορούν την πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης Δ. Δελφών - Φάση Α`», η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό 993.153,20 €. Πρόκειται για μια Πράξη η οποία είχε ενταχθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή στον Αξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό MIS 5028295. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών.

Η πράξη αυτή είναι η Α` φάση του έργου, με την Β` φάση να έχει ενταχθεί παρομοίως σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») με προϋπολογισμό 1.216.828,99 €.

Αναλυτικότερα, η σύμβαση προβλέπει την αναβάθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της Αμφισσας

  • μετρητικός εξοπλισμός για την καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε όλη τη διαδρομή Διύλισης,
  • Η/Μ εξοπλισμός για τον έλεγχο και τον χειρισμό των κρίσιμων σημείων,
  • Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στο Διυλιστήριο Αμφισσας
  • Σύστημα Εποπτείας και Αυτόματης Λειτουργίας (SCADA), αλλά και της εξωτερικής Εγκατάστασης του Διυλιστηρίου Αμφισσας (τρεις Περιφερειακοί Σταθμοί Ελέγχου σε κομβικά σημεία εξωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου – Α/Σ Αγ. Γεωργίου, Booster Κίρρας και Booster στη θέση «Καναπίτσα»,
  • δύο Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου σε κομβικά σημεία εξωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου – Φρ. Αμφισσας και Φρ. Ιτέας,
  • λειτουργία πλήρους συστήματος τηλεμετρίας απεικόνισης, καταγραφής και ελέγχου όλων των δεδομένων από το εξωτερικό υδραγωγείο του Διυλιστηρίου της Αμφισσας.

Η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης θα οδηγήσει στην αναβαθμισμένη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος παραγωγής και διανομής νερού που θα αποτελείται από ένα Διυλιστήριο, τρία αντλιοστάσια και δύο φρεάτια διακλάδωσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα οδηγήσει αφενός στην εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου στη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου νερού. Με την ολοκλήρωση και των υπολειπόμενων ενταγμένων Πράξεων θα οδηγηθούμε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των διαρροών και ενός κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών, ενισχύοντας εκθετικά τα οφέλη που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Δ. Δελφών) κ.Σωτήρης Σωτηρόπουλος, σε δήλωσή του ευχαρίστησε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσει η διαδικασία του έργου στο στάδιο της υλοποίησης, σημειώνοντας: «Η αξία υλοποίησης ενός σύνθετου έργου είναι πολλαπλασιαστική τους κόστους υλοποίησης και αποτελεί το πρώτο από τα δύο βήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση ελέγχου των διαρροών και ενός κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών.»

Ακολουθήστε το radiothiva.gr στο facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι.