ΑρχικήΑγγελίεςΑγγελία Εργασίας: Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Αγγελία Εργασίας: Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Αγγελία Εργασίας: Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Γιώργος Πέππας

 

Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

 (Περιοχή Εργασίας: Σχηματάρι)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας, επιτηρώντας τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης του. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή του Σχηματαρίου (Νομός Βοιωτίας).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

•Επιτηρεί τον αυτοκινητόδρομο, ελέγχοντας τη ροή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο.

•Απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις των χρηστών του αυτοκινητόδρομου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (1075) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό των κατάλληλων επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος.

•Διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κλειστού συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας.

•Συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο συντονίζοντας όλες τις ομάδες επέμβασης του τμήματος (οδηγοί περιπόλων, ομάδες επέμβασης κλπ.), σύμφωνα με την καθοδήγηση του Προϊστάμενου Βάρδιας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

•Πτυχίο με κατεύθυνση την Πληροφορική ή τον Αυτοματισμό

•1-3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμού.

•Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή γνώση σε διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και MS Office.

•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

•Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

•Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση

•Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

•Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας

•Αποτελεσματική Επικοινωνία

•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν με κωδικό της ΚΔΚΣΧ-0822.