ΑρχικήΑγγελίεςΑγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

ΘΗΒΑ

Αγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

Αγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Γιώργος Πέππας


Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

(Περιοχή Εργασίας : Θήβα)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η θέση εργασίας αφορά τον Σταθμό Διοδίων Θήβας του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.   

Αρμοδιότητες Ρόλου:

•Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.

•Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.

•Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.

•Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.

•Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

•Πτυχίο (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας

•Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών

•Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού

•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

•Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

•Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

•Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση

•Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

•Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας

•Αποτελεσματική Επικοινωνία

•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr ή στο Φαξ: 210-3447499 αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΘ-0722.