ΑρχικήΕιδήσειςΣτερεά ΕλλάδαΜε 6 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Καμένων Βούρλων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

#TAGS: Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμος Καμένων Βούρλων 

Με 6 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Καμένων Βούρλων

Με 6 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Καμένων Βούρλων

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Γιώργος Πέππας

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Καμένων Βούρλων, στις 18:30, με συνολικά 6 θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-1-2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 503/20-1-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων

2. Ορισμός μελών επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής αντικειμένου τμηματικών ή συνολικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο, για το έτος 2023

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Παιδικών Σταθμών για το έτος 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων»

6. Χορήγηση Παράτασης της χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 7701/25-08-2021 Σύμβασης Κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

Ακολουθήστε το radiothiva.gr στο facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι