ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε μοναδικό θέμα «Φο.Δ.Σ.Α. - Λειτουργία Μ.Ε.Α.» συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Δήμου Θηβαίων

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

#TAGS: Δήμος Θηβαίων  Δημοτικό Συμβούλιο 

Με μοναδικό θέμα «Φο.Δ.Σ.Α. - Λειτουργία Μ.Ε.Α.» συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Δήμου Θηβαίων

Με μοναδικό θέμα «Φο.Δ.Σ.Α. - Λειτουργία Μ.Ε.Α.» συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Δήμου Θηβαίων

Η πρόσκληση που στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Γιώργος Πέππας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18).

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30,   η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος), δια ζώσης αλλά και μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους στο πλαίσιο που αφορούν την πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, και την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 7005) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 και 167 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 & 2 του Ν.4635/2019, με ενημέρωση από τον Γεν.Διευθυντή του ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας ΑΕ. Κ. Χαρ.Τσοκανή με θέμα : « Φο.Δ.Σ.Α. – Λειτουργία Μ.Ε.Α.»

Πατήστε εδώ για να βρείτε το κανάλι του Δήμου Θηβαίων στο Youtube.com όπου από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση του Δ.Σ