ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτία«Αδικαιολόγητες περικοπές στη χρηματοδότηση του αιτήματος του Δήμου Θηβαίων για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης»

ΒΟΙΩΤΙΑ

#TAGS: Γιώτα Πούλου  ΣΥΡΙΖΑ 

«Αδικαιολόγητες περικοπές στη χρηματοδότηση του αιτήματος του Δήμου Θηβαίων για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης»

«Αδικαιολόγητες περικοπές στη χρηματοδότηση του αιτήματος του Δήμου Θηβαίων για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης»

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Γιώργος Πέππας

Η βουλευτής του νομού Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Γιώτα Πούλου, κατέθεσε Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, προς τον Υπ. Εσωτερικών, κ. Βορίδη, και τον Υπ. Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, την οποία συνυπογράφουν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η βουλευτής ζήτησε απαντήσεις για τις «απαράδεκτες περικοπές στη χρηματοδότηση κρίσιμου έργου οδικής ασφάλειας του Δήμου Θηβαίων από το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Οικονομικών

Θέμα: «Αδικαιολόγητες περικοπές στη χρηματοδότηση του αιτήματος του Δήμου Θηβαίων για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης» 

Την 1η Ιουλίου 2022 υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πέτσα, Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 225 εκατ. ευρώ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από ΟΤΑ της χώρας για το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας». Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο «Sub 2 - 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον ?ξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. 

Με την εν λόγω Πρόσκληση, ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τις Περιφέρειες της χώρας, τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων, καθώς και τους Τουριστικούς Δήμους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει χρηματοδότηση για στοχευμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Αναφορικά με τα ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης και επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος, και συγκεκριμένα για το κρίσιμο θέμα του πλαφόν χρηματοδότησης των αιτήσεων που προέρχονται από Δήμους, επισημαίνεται στην Πρόσκληση («Ενότητα 4», σελ. 13) ότι «[4.1.2] Η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου θα ανέρχεται έως 3,5 εκ. € (συμπ. Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και έως 5,0 εκ. € (συμπ. Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 100.000 κατοίκων». Ωστόσο, στην 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως εξής: «[4.1.2] Η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου θα ανέρχεται έως 2.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και έως 4.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 100.000 κατοίκων». Επομένως, το όριο χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο Δήμο με πληθυσμό έως 100 χιλιάδες κατοίκους μειώθηκε από 3,5 εκατ. ευρώ σε 2,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων, με την υπ’ αριθ. 212/2022 Απόφασή της, αποδέχτηκε την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και αποφάσισε «την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: “Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας-Αγ. Νικολάου” συνολικού προϋπολογισμού 5.321.181,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων το ποσό των 3.500.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το ποσό των 1.821.181,00 € θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΠΕ».

Ωστόσο, στις 04/01/2023, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων εισηγήθηκε «την υποβολή αναθεωρημένης αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας-Αγ. Νικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 3.367.663,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων το ποσό των 567.663,00 € θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΠΕ 2023-2024». Για την αναθεώρηση αυτή, η Οικονομική Επιτροπή επικαλέστηκε, πρώτον, το από 3/01/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρότασης», με το οποίο γνωστοποίησε την αλλαγή στο όριο της Πρόσκλησης για τον Δήμο, που διαμορφώνεται από 3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 2.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και τον κάλεσε να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής αίτησης· δεύτερον, την υπ’ αριθ. 15/2022 τροποποιημένη τεχνική μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας - Αγ. Νικολάου», προϋπολογισμού 3.367.663,00 € με ΦΠΑ 24% και τροποποιήθηκε με βάση την εκτίμηση της επικινδυνότητας του δρόμου έναντι καταπτώσεων· τρίτον, τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι το επιπλέον ποσό των 567.663,00 € που απαιτείται για την χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Θηβαίων και η πηγή χρηματοδότησης θα είναι ΤΑΠΕ 2023-2024. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι ο προϋπολογισμός της αίτησης του Δήμου Θηβαίων μειώθηκε από 5.321.181 ευρώ σε 3.367.663 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα οποία ο Δήμος δύναται να καλύψει με ίδιους πόρους 567.663 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2.800.000 ευρώ θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα.

Τελικώς, στις 9 Μαρτίου 2023, με Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κ.κ. Πέτσα και Σκυλακάκη, αποφασίστηκε η ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», με συνολικό προϋπολογισμό 161.032.998,59 ευρώ.

Στον Πίνακα των έργων της Απόφασης (σελ. 17-18, Α/Α 41) συμπεριλαμβάνεται και το υπ’ αριθ. 50447 (29/7/2022) Αίτημα του Δήμου Θηβαίων, με τίτλο: «Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας - Αγ. Νικολάου». Το φυσικό αντικείμενο του έργου ορίζεται ως εξής: «Η προτεινόμενη Πράξη αφορά σε λήψη μέτρων ανάσχεσης πτώσεων βράχων σε δρόμο από υψηλά πρανή (3.367.663,00€). Πιο συγκεκριμένα, αφορά στον υφιστάμενο κύριο δημοτικό δρόμο μήκους περίπου 1.700 μ. που οδηγεί στην παραλία Αλυκής στον Κορινθιακό κόλπο, στον οποίο υφίσταται παραθεριστικός οικισμός. Ο οικισμός αυτός εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από τον δρόμο αυτό, στον οποίο παρατηρούνται συχνές πτώσεις βραχωδών μαζών από τα κατακερματισμένα ασβεστολιθικά βραχώδη και υπερυψωμένα πρανή. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα σταθεροποίησης του πρανούς: (α) Ελεγχόμενη καθαίρεση επισφαλών όγκων με μηχανικά μέσα, (β) συστηματική αγκύρωση με αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης παθητικού τύπου σε κατάλληλο κάναβο, για τις περιοχές όπου υπάρχουν επισφαλή τεμάχη σημαντικών διαστάσεων, (γ) τοποθέτηση πλήρως αγκυρωμένου μεταλλικού πλέγματος με κάναβο 4 Χ 4 μ. στο πρανές για τη συγκράτηση τεμαχών μεσαίων διαστάσεων και την αποφυγή περαιτέρω χαλάρωσης της βραχομάζας, (δ) μεταλλικό πλέγμα αγκυρωμένο μόνο στη στέψη, για τις περιοχές όπου η βραχομάζα είναι έντονα κερματισμένη, (ε) αγκυρωμένο γεώπλεγμα για τη συγκράτηση τμήματος όπου συναντώνται εδαφικά υλικά στο πρανές, (στ’) τοποθέτηση βραχοπαγίδων πάνω στο πρανές, και (ζ) τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος για ανάσχεση πτώσεων εδαφικών και βραχωδών υλικών».

Ωστόσο, στον Πίνακα αναγράφεται ότι το πόσο χρηματοδότησης (με ΦΠΑ) ορίζεται στα 2.000.000 ευρώ, ενώ αναφέρεται ότι «Ο δικαιούχος θα συμβάλει με ιδίους πόρους 567.663.00€ (λόγω υπέρβασης του πλαφόν)». Επομένως, συνάγεται ότι υπάρχει «τρύπα» στον προϋπολογισμό του έργου, ύψους 800.000 ευρώ, αφού από τα 3.367.663 ευρώ καλύπτονται μόνο τα 2.567.663 ευρώ (2.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα και 567.663 ευρώ από τους ίδιους πόρους του Δήμου). Η εν λόγω «τρύπα» προκύπτει διότι το πόσο χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα δεν φτάνει στο ανώτατο όριο των 2.800.000 ευρώ, αλλά περιορίζεται αδικαιολόγητα στα 2.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να καλείται πλέον ο Δήμος να καλύψει με ίδιους πόρους την προκύπτουσα διαφορά.

Ως εκ τούτων:

Επειδή η πραγματοποίηση επεμβάσεων επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα είναι απολύτως απαραίτητη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Επειδή η ανάγκη σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών στον δρόμο Δομβραίνας - Αγ. Νικολάου, ο οποίος οδηγεί στην παραλία Αλυκής όπου υφίσταται παραθεριστικός οικισμός, είναι αναγκαία και επείγουσα, λόγω των συχνών πτώσεων βραχωδών μαζών, και επομένως δίνει στο συγκεκριμένο έργο χαρακτηριστικά υψηλής προτεραιότητας, σε σχέση με άλλες προτάσεις που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα με αντικείμενο λιγότερο κρίσιμο και σημαντικό (συνήθεις συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις κ.λπ.). 

Επειδή η ΚΥΑ ένταξης του Αιτήματος του Δήμου Θηβαίων στο Πρόγραμμα δημιουργεί «τρύπα» στον προϋπολογισμό του έργου, ύψους 800.000 ευρώ, αφού δεν εξαντλεί το όριο των 2.800.000 ευρώ της χρηματοδότησης, αλλά περιορίζεται αδικαιολόγητα στα 2.000.000 ευρώ.

Επειδή υπ’ αυτές τις συνθήκες το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί εν όλω, αφού δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Θηβαίων να διαθέσει από ίδιους πόρους 1.367.663 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό.

Επειδή η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν ενημέρωσε τον Δήμο Θηβαίων για την δυνατότητα χρηματοδότησης του κενού που δημιουργείται από ιδίους πόρους του Δήμου, και του σκεπτικού περαιτέρω περικοπής του έργου (όπως έγινε από τα 3.500.000 εκ.€ στα 2.800.000 εκ.€), καθώς και εάν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας αυτού. 

Επειδή η υποχρηματοδότηση του έργου συνιστά κατάφωρη αδικία σε βάρος του Δήμου Θηβαίων και συνολικά της τοπικής κοινωνίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Για ποιο λόγο δεν αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου που αιτείται ο Δήμος Θηβαίων με το ποσό των 2.800.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο χρηματοδοτικό όριο για τους Δήμους με πληθυσμό έως 100 χιλιάδες κατοίκους;

2) Στη βάση ποιου σκεπτικού έγινε η περικοπή των 800.000 ευρώ στη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου από το Υπουργείο Οικονομικών; Λήφθηκαν υπόψη το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του;

3) Με ποιον τρόπο θα φροντίσουν να αρθεί η άδικη αυτή απόφαση και να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του απαραίτητου αυτού έργου;

Επιπλέον, αιτούμαστε την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων: 

(α) Του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προτάσεων, στην οποία περιλαμβάνεται το Αίτημα του Δήμου Θηβαίων.

(β) Των λοιπών Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης, των οποίων έχουν ενταχθεί προτάσεις. 

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Δρίτσας Θεόδωρος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπαλάφας Ιωάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Σπίρτζης Χρήστος

Ακολουθήστε το radiothiva.gr στο facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι