ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 27 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

#TAGS: Δήμος Θηβαίων  Δημοτικό Συμβούλιο 

Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων

Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Γιώργος Πέππας

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων όπου θα συζητηθούν συνολικά 27 θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στη Δ.Κ. Θήβας στην περιοχή του χώρου της νέας λαϊκής αγοράς και της εμποροπανήγυρης (Σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2023 απόφαση της Επ.Π.Ζωής) απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

 Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Πινδάρου και Ετεοκλέους (σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής) (απόλυτη πλειοψηφία).

Καθορισμός ειδικοτήτων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δήμου Θηβαίων έτους 2023

Εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος της Δ.Υ.ΠΑ 55-67 μακροχρονίως ανέργων.

Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με τις εταιρίες «ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο.Ε.» και «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νόμιμης διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ..

Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) περί διενέργειας διαχειριστικού (υποχρεωτικού) ελέγχου στη ΔΗ.Κ.Ε. Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), σύμφωνα με το άρθρο 261 του Ν.3463/06.

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Θηβαίων περί αναπλήρωσης μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ.

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, στην οποία ο Δ.Θηβαίων είναι μέτοχος, στην υπ’ αριθ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης Με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης ΠΕ-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (TAΠToΚ -ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 108,3 MW της εταιρείας «VIORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στις θέσεις «ΣΤΑΜΑΛΙΟΣ» και «ΛΥΚΟΜΟΥΖΙ» του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 16/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 33/400KV στη θέση «Γκουμουράδα» και Γραμμής Μεταφοράς υπερυψηλής τάσης στο Δ.Θηβαίων, της εταιρείας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.» (σχετ. η υπ’ αριθ. 17/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 365,00425MW, υποσταθμού 133/150ΚV KYT150/400KV και γραμμής διασύνδεσης ΥΤ 150kv της εταιρείας «SUSTAINABLE VENTURES 3 MIKE» στη θέση «ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ» Δ.Χαλκιδέων, Δ.Τανάγρας και Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 18/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ολική κοπή δένδρων μετά την έκδοση άδειας μικράς κλίμακας από την ΥΔΟΜ, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Θήβας και στο πεζοδρόμιο της οδού Επαμεινώνδα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης που αφορούν την παροχή 94077 λόγω θανάτου και βεβαίωση της οφειλής στον κληρονόμο του.

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θηβαίων, λόγω παραίτησης (Σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων).

Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης στάσεων και δυο (2) στεγάστρων αναμονής επιβατών λεωφορείου στο 1ο και 5ο Γυμνάσιο Θήβας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 20/2023 Απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19 στο Συνοικισμό, στη «Φωτογραφική Λέσχη Θηβών» (Σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2023 Απόφαση Δ.Κ. Θήβας).

Λήψη απόφασης για εξέταση της υπ΄αριθμ. 3096/13.02.2023 αιτήσεως της Ευξείνου Λέσχης Θηβών «Ο Πόντος» περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των υπ΄αριθμ. 45,46 καταστημάτων δημοτικής αγοράς. 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγίας Τριάδας».

Χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γληνού 39Α μπροστά από τον ιδιωτικού χώρο στάθμευσης της κ. Γαλατσάνου Κων/νας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 14/2023 απόφαση Επ.Π.Ζωής).

Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ετεοκλέους 17 μπροστά από Κέντρο Ειδικής Αγωγής (Σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2023 απόφαση της Επ.Π.Ζωής).

Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Χαιρώνειας, μπροστά από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της κ. Βρεττού Αιμιλίας (σχετ. η υπ’ αριθ. 11/2023 απόφαση της Επ.Π.Ζωής).

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του 1ου Γυμνασίου Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας EUROPALSO, ESB, CAMBRIDGE, από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (EUROPALSO) στις 27-28 Μαΐου 2023 και 10-11 Ιουνίου 2023. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2023 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του σχολικού συγκροτήματος του 7ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων ξένων Γλωσσών Ν.Βοιωτίας, το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2023 απόφαση της Δημοτ. Επ.Παιδείας).

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του σχολικού συγκροτήματος του 7ου & 8ου δημοτικού σχολείου Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας, ΕSOLNET HELLAS ΕΠΕ, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2023 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου του 2ου Λυκείου Θήβας στην Ένωση Μικρασιατών Θήβας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2023 απόφαση της Δημοτ. Επ. Παιδείας).

Ακολουθήστε το radiothiva.gr στο facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι