ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 18 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

#TAGS: Δήμος Λεβαδέων  Δημοτικό Συμβούλιο 

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Γιώργος Πέππας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι . ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου 2023 (Η αριθμ 96/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η αριθμ 97/2023 Απόφαση Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (Η αριθμ.3/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων     κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4.Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση Χρηματικού λογαριασμού του Δήμου Λεβαδέων που τηρείται στην τραπεζική Εταιρεία Eurobank Α.Ε»

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5.Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση από μεταφορά μιας θέσης κενωθέντος    περιπτέρου που βρισκόταν επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 ,στον   περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Παρασκευής

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6.Λήψη απόφασης επί αιτήματος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7.Εκλογή (επιλογή) επτά (07) Υδρονομέων ΄Αρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8.Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ,του νέου Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2023-2027

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.Έγκριση 4oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

10.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

11.Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 2ης Συμπληρωμαρικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: << Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Αγίας ?ννας>>.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

13.Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

15.Περί πρόθεσης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. μεταξύ του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του «Δήμου Λεβαδέων» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 992.000,00€ με ΦΠΑ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16.Συνδιοργάνωση συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια στη Λιβαδειά

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Αποστόλου

17.Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «?θληση για Όλους» για τη χρονική περίοδο 2023-2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Αποστόλου

ΙV ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18.Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Καλογρηάς Αθανάσιος

Ακολουθήστε το radiothiva.gr στο facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι