ΑρχικήΑγγελίεςΑγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

ΘΗΒΑ

Αγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

Αγγελία Εργασίας: Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

Μικρές Αγγελίες

 

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

Έδρα: Θήβα (νομός Βοιωτίας) 

 

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΝΕΑ ΟΔΟΣ), αναζητά να στελεχώσει θέση που θα ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δίπλα από τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας (στο ρεύμα προς Αθήνα).

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

•Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.

•Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.

•Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.

•Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.

•Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

•Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας

•Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού

•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες - Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

•Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

•Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας

•Αποτελεσματική Επικοινωνία 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΘ-0823.