ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 25 θέματα συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

#TAGS: Δήμος Τανάγρας  Δημοτική Επιτροπή 

Με 25 θέματα συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας

Με 25 θέματα συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας

Τρίτη, 2 Απριλίου 2024

Γιώργος Πέππας

Την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας, όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 880.517,40 € το οποίο αφορά στη Α΄, Β΄ & Γ΄ κατανομή τακτικής επιχορήγησης από Κ.Α.Π. έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 39.225,76 € το οποίο αφορά στην κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, έτους 2024.

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 175.000,00 € το οποίο αφορά στην κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2024.

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.154,04 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ.

5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 6.877,20 € το οποίο αφορά σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 51.231,00 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Δήμους από ΟΑΕΔ.

7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 1.600,00 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος ΝΘΕ ειδικό ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων κ.λ.π. από ΟΑΕΔ.

8. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 800,00 € το οποίο αφορά στην κατανομή από ΚΑΠ για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων μέσω σχολικών επιτροπών που προκύπτουν από τη στέγαση ΔΕΥΕΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2023 -2024.

9. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 41.120,00 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2023-2024.

10. Περί λήψης απόφασης για τη μεταφορά υπολοίπων και το κλείσιμο των λογαριασμών των καταργούμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Τανάγρας που τηρούνται στην Τράπεζα

της Ελλάδος.

11. Περί λήψης απόφασης για τη μεταφορά υπολοίπων και το κλείσιμο των λογαριασμών των καταργούμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Τανάγρας που τηρούνται στις Τράπεζες.

12. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης της υπ’ αριθ. 162/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

13. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης πρόσκλησης για σύγκλιση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

14. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Νέος αγωγός ύδρευσης Σχηματαρίου /Δηλεσίου».

15. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ».

16. Περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων».

17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ανατολικού τμήματος κτιρίου Γυμνασίου Σχηματαρίου».

18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη ανάθεσης και σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης ξηρής φυτικής βλάστησης για κάθε μία από της Δ.Ε. του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα.

19. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατά τη συζήτηση της από 25/11/2021 (Αρ. Δικογράφου Πρ129/25-11-2021) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας.

20. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 04/10/2016 (Αρ. Κατ. Πρ601/04-10-2016) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας.

21. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 01/03/2024 (Αρ. Κατ. Πρ106/04-03-2024) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας.

22. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 01/03/2024 (Αρ. Κατ. Πρ108/04-03-2024) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας.

23. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 01/03/2024 (Αρ. Κατ. Πρ107/04-03-2024) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας.

24. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο νομικής εκπροσώπησης του Κόκκαλη Γεώργιου του Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών κατά τη δικάσιμο της 14ης Μαϊου 2024.

25. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο νομικής εκπροσώπησης των: α) κ. Περγάλια Βασίλειου του Παναγιώτη και β) κ. Σταμάτη Σπυρίδωνα του Αναστασίου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών κατά τη δικάσιμο της 30ης Μαϊου 2024