ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 29 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Με 29 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Με 29 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Σπύρος Πέππας

Την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων με 29 θέματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 15-4-2024

1. Λήψη απόφασης 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Κατερίνα Θαλάσση

2. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024 Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Περικλής Σιαμπάνης

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της ΔΕΥΑΘ για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών & Ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Εισηγητής: Μαρία Φουστανελλά

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Εισηγητής: Μαρία Φουστανελλά

5. Λήψη απόφασης για τον αποδοχή 1ης τροποποίησης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Θήβας (β’ φάση)» με κωδικό ΟΠΣ: 5189456 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025.

Εισηγητής: Μαρία Φουστανελλά

6. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη

7. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση κατηργημένης δημοτικής οδού μετά από την υπ΄ αριθ, 1150/2023 αίτηση του κ. Στ. Φουντουζή.

Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα

8. Λήψη απόφασης και έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ υφιστάμενης βιομηχανίας κατασκευής και εμφιάλωσης φιαλιδίων και συσκευών υγραερίου, της εταιρείας «ΕΛ ΓΚΑΖ Α.Ε.», στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ» Δ.Κ. Θήβας Δ. Θηβαίων.

Εισηγητής: Σταματία Κυλάφη

9. Λήψη απόφασης και έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας σε 80.000 κοτόπουλα πάχυνσης, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΘΗΒΑΣ» Δ.Κ. Θήβας Δ. Θηβαίων.

Εισηγητής: Σταματία Κυλάφη

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 206660 για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ».

Εισηγητής: Αφροδίτη Πιτούλη

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ».

Εισηγητής: Αναστασία Δημητριάδου.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής: Παναγιώτης Βαρσάμης

13. Λήψη απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων και οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΄΄Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Θηβαίων΄.

Εισηγητής: Παρασκευή Ριζάκη

14. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος»».

Εισηγητής: Αθηνά Αντωνίου

15. Λήψη απόφασης για την διαγραφή τελών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Θηβαίων έτους 2023 και μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και επαναβεβαίωση τους σε άλλο ΑΦΜ.

Εισηγητής: Αλεξάνδρα Τζαφέρη

16. Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση της οδού Ιοκάστης της Δ.Ε. Θήβας.

Εισηγητής: Αναστασία Δημητριάδου

17. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στην μνήμη του Αρχιμουσικού Σπύρου Θεοδώρου στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου το Σάββατο 13 Απριλίου 2024, συνολικού ποσού 406,20 συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 02.15.6471.04 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Σεραφεια Μουλκιαρώτου

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός ορίων Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Γεώργιος Παλόγος

19. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € από τον ΚΑ 15.6112.02 για επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Θήβας.

Εισηγητής: Στέλλα Δεληκωνσταντή

20. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για συν διοργάνωση με τον Ιεροψαλτικό Σύλλογο Θήβας και την Περιφέρεια του 4ου Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής στον Ι.Ν Αγίων Θεοδώρων την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 συνολικής δαπάνης ποσού 620,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 02.15.6471.04 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024.

Εισηγητής: Κωνσταντίνα Ζαμπάκου

21. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για μετακίνηση της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Θηβαίων το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 με λεωφορείο 50 θέσεων στον Δήμο Λαμίας για την συμμετοχή της στη 2η Χορωδιακή Συνάντηση που διοργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Λαμίας και το Δημοτικό Ωδείο συνολικής δαπάνης ποσού 395,50 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 02.15.6471.07 με τίτλο <<ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ >> προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024.

Εισηγητής: Κωνσταντίνα Ζαμπάκου

22. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για παρουσίαση βιβλίου με θέμα << Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ >> του συγγραφέα κ. Σωτήρη Στεφανόπουλου το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου συνολικής δαπάνης ποσού 171,40€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 02.15.6471.04 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024.

Εισηγητής: Κωνσταντίνα Ζαμπάκου

23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.912,00 € από ΥΠΕΣ που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. για το χρονικό διάστημα 3/1/2024 έως 1/3/2024.

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

24. Λήψη απόφασης για έγκριση νέας προμήθειας και τοποθέτησης τερματικών μηχανημάτων ασφαλών πληρωμών pos στην πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Θ. του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

25. Αποδοχή ποσού 493.199,01€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Δ΄ κατανομή έτους 2024».

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

26. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 138.915,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 1η, 2η, 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση 2024 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.820,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά “Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι”.

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 που προστίθεται άρθρο 74Α στον Ν.3582/2010 (Α87).

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

29. Λήψη απόφασης για την απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής του υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου Κολλημένου Μιχαήλ, ποσού 75,00 € (σχετ. η με αριθ. 86/11.3.2024 αποφ. Δημοτικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη