ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΒιλιάρδος Βασίλειος: Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης της ρυπαίνουσας βιομηχανίας στο υπό σύσταση Επιχειρηματικό πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Βιλιάρδος Βασίλειος: Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης της ρυπαίνουσας βιομηχανίας στο υπό σύσταση Επιχειρηματικό πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Βιλιάρδος Βασίλειος: Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης της ρυπαίνουσας βιομηχανίας στο υπό σύσταση Επιχειρηματικό πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024

Σπύρος Πέππας

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού καταγγέλλει την προβληματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της υπάρχουσας ρυπογόνας βιομηχανίας. Η ΜΠΕ φέρεται να αγνοεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν προβλέπει κατάλληλη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, γεγονός που απειλεί την υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του βουλευτή:

«Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης της ρυπαίνουσας βιομηχανίας και της διαιώνισης της ασυδοσίας στην λειτουργία της δια μιας προβληματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο υπό σύσταση Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, στα Οινόφυτα της Βοιωτίας»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως μας ενημέρωσαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, υποβλήθηκε την 29/05/24 γνωμοδότηση της τελευταίας, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων της Βοιωτίας. Οι εν λόγω εκπρόσωποι, όμως, μας πληροφορούν ότι οι προβλέψεις της εν λόγω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ούτε κατ΄ ελάχιστο δεν τεκμηριώνουν ότι πρόκειται περί

«εξυγίανσης». Μας καταγγέλλεται ότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της υπό διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πρόκειται για μια απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης της υπάρχουσας ρυπαίνουσας βιομηχανίας στην περιοχή και αλόγιστης επέκτασης της σχετικής προβληματικής κατάστασης, με επίταση της απαράδεκτης ρύπανσης που προκαλείται, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα στην άμεση περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής, ώστε να διασφαλιστούν η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια Υγεία. Ακόμα, ισχυρίζονται οι ανωτέρω καταγγέλλοντες ότι δεν υπάρχει στον σχεδιασμό ένα σαφές, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα κατάλληλης επεξεργασίας των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, που θα αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο συνεχιζόμενης ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ρύπανσης στην ως άνω ευρύτερη περιοχή.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού μας μεταφέρουν ότι, η διαφωνία και η αρνητική γνωμοδότηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων προκύπτει από την προσεκτική αναλυτική εξέταση της εν λόγω μελέτης και αφού διαπιστώθηκαν σημαντικές και σοβαρές αποκλίσεις από τον κρίσιμο περιβαλλοντικό σκοπό του λεγόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Οι παραπάνω καταγγέλλοντες δηλώνουν πως η καταδικαστέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αγνοεί πλήρως την ευρύτερη περιοχή που χρήζει άμεσης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, όσον αφορά στο έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά χερσαία και θαλάσσια νερά. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η περιοχή που χρήζει εξυγίανσης είναι η ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, αλλά και οι κατάντη περιοχές του Δήμου Ωρωπού, όπου βρίσκεται και διέρχεται ο βασικός άξονας απορροής του Ασωπού Ποταμού έως τις εκβολές του και η θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού.

Η προβληματικότητα της υπό διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων της Βοιωτίας έγκειται κατά τους εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού στα παρακάτω σημεία:

Α. Η Μελέτη δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τις κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους του συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το μέγεθος και την επικινδυνότητα των ήδη εγκατεστημένων αλλά και των νέων βιομηχανικών χρήσεων εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους, τους δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς όρους ανά περιοχή κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αποτροπής και διαχείρισής τους (πχ κατά τη φάση λειτουργίας δεν προβλέπεται σύστημα μέτρησης των παραγόμενων αέριων ρύπων καθώς και δεν προβλέπεται τρόπος διαχείρισης για τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων ), ενώ, από την ανάλυση της Μελέτης είναι αδύνατος ο εντοπισμός των θεμάτων, τα οποία αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας Υγείας, τόσο κατά την κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου, το οποίο στο σύνολό του βρίσκεται εντός της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ασωπού ποταμού, όσο, και κυρίως, κατά τη λειτουργία του. Αγνοεί παντελώς και δεν εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα άμεσης παρέμβασης για τον Ασωπό, ο οποίος έχει ήδη σοβαρά ρυπανθεί από χιλιάδες βιομηχανικούς ρύπους (συμπεράσματα από την πρόσφατη μελέτη του Τμήματος αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2019-2020), όπως η άμεση απορρύπανσή του, με τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων. Ουσιαστικά, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αφού η ως άνω Μελέτη δεν έχει ικανοποιήσει στοιχειωδώς τα προαναφερόμενα, μέρος των οποίων προβλέπεται και στις με αρ 1543/2008 και 3943/2015 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. Περιέργως, η ως άνω Μελέτη αγνοεί πλήρως την ευρύτερη περιοχή που χρήζει άμεσης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, όσον αφορά στο έδαφος, αλλά και στα υπόγεια και επιφανειακά και θαλάσσια νερά. Η επίμαχη περιοχή που χρήζει εξυγίανσης, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, αλλά και στις κατάντη περιοχές του Δήμου Ωρωπού, όπου βρίσκεται και διέρχεται ο βασικός άξονας απορροής του Ασωπού Ποταμού, έως τις εκβολές του και η θάλασσα του Ν Ευβοϊκού. Η ως άνω Μελέτη, λανθασμένα, θεσπίζει, ως όρια της περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής εξυγίανσης, τα όρια του ιδρυόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου, μετακυλώντας με αυτήν την επιλογή της, την βαρύτητα του σχεδιασμού, αποκλειστικά, στην ενίσχυση, επέκταση και βιωσιμότητα της βιομηχανικής δραστηριότητας της ζώνης των Οινοφύτων, αδιαφορώντας πλήρως για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του στην ευρύτερη περιοχή.

Γ. Η ως άνω Μελέτη, χωρίς να αξιολογεί την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, η οποία από πολλές επιστημονικές μελέτες θεωρείται ότι πλέον έχει κορεσθεί περιβαλλοντικά από την εντατική και ρυπογόνα βιομηχανική δραστηριότητα και χωρίς να κάνει καταγραφή – αποτύπωση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημιάς, έχει συμπεριλάβει στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου, επιπλέον της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης των 6.000 στρεμμάτων περίπου, ακόμη τα εξής: Ι) 1020 αδόμητα τεμάχια γης, μέσου εμβαδού 5 στρεμμάτων, ΙΙ) έκταση 530 στρέμματα που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης κρίσιμης Ζώνης Β1 του αρχαιολογικού χώρου Τανάγρας καθώς και ΙΙΙ) 458 στρέμματα Γεωργικής Γης χαρακτηρισμένης ως Υψηλής Παραγωγικότητας, δημιουργώντας, έτσι, 105 πολεοδομικά οικοδομικά τετράγωνα, συνολικής έκτασης για βιομηχανική εκμετάλλευση 9.100 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό κάλυψης επί του συνολικού εμβαδού του Πάρκου να φτάνει στο 80,19% (!!!). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που ήδη έχουν αναφερθεί, δεν φαίνεται να εκπληρώνεται η ευθύνη δημιουργίας των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την ορθή χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής εξυγίανσης, παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, προκύπτει από την ως άνω Μελέτη ότι γίνεται υπερ-εκμετάλλευση της γης εντός των ορίων του Πάρκου για βιομηχανική δραστηριότητα, αφήνοντας ελάχιστο ποσοστό γης για άλλες αναγκαίες χρήσεις, όπως, κοινόχρηστοι χώροι, περιφερειακοί οδοί, χώροι για στάθμευση, χώροι πρασίνου, κοινωφελείς χώροι κ.α., και εν τέλει, δημιουργείται το επιστημονικό και περιβαλλοντικό παράδοξο, η βιομηχανική ζώνη να έχει «καταπιεί» εξ’ ολοκλήρου τους οικισμούς των Οινοφύτων και της Οινόης, και να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον οικισμό του Σχηματαρίου, καθιστώντας τους προαναφερθέντες χώρους, ουσιαστικά, μη βιώσιμους. Και για αυτούς τους λόγους, γίνεται ακόμη πιο σαφές ότι, η χωροθέτηση και η λειτουργία του εν λόγω Επιχειρηματικού Πάρκου δεν πρόκειται να επιφέρει καμία περιβαλλοντική εξυγίανση στην ευρύτερη περιοχή, αντίθετα, όμως, πρόκειται να την επιβαρύνει περεταίρω. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου να μην συμπεριληφθούν: α) όλες οι εκτάσεις, στις οποίες δεν ευρίσκονται εγκατεστημένες βιομηχανίες ή άλλες δραστηριότητες (αδόμητες εκτάσεις), β) οποιοδήποτε τμήμα των ζωνών του αρχαιολογικού χώρου Τανάγρας, γ) οποιαδήποτε έκταση χαρακτηρισμένη ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, χρήση που είναι προφανώς ασύμβατη με τον χαρακτήρα του σκοπού και την αναγκαιότητα της εξυγίανσης.

Δ. Στην ως άνω Μελέτη αναφέρεται ότι, δεν εξετάστηκε: «η κατασκευή ξεχωριστής Μονάδας επεξεργασίας βαρέων μετάλλων», διότι όπως τονίζεται, περιέργως, «σύμφωνα με τα στοιχεία των επιχειρήσεων δεν υπάρχει πρόβλημα τιμών στα βαρέα μέταλλα» (!!!). Όμως, το σκεπτικό της υπ’ αρ 3943/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγνωρίζει ως αναγκαίο μέτρο για το χρόνιο πρόβλημα της ουσιώδους διατάραξης του οικοσυστήματος του Ασωπού ποταμού, καθώς και ως βασικό μέτρο αποκαταστάσεώς του, την δημιουργία και εγκατάσταση

«Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων». Το ίδιο προέβλεπε και η κοινή συμφωνία προθέσεων, που συνάφθηκε την 24/04/2017, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Τανάγρας, Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη και υλοποίηση του εν λόγω Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων ότι: «σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα θα υιοθετηθούν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισής τους που θα επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Κεντρική Μονάδα που θα κατασκευαστεί γι’ αυτόν τον σκοπό θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές για την ασφαλή αποδοχή και επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων….

…Στην τελική φάση σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων θα εξεταστούν και λύσεις που θα αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο επιβάρυνσης του Ασωπού ως αποδέκτη, με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων επιστημονικών μεθοδολογιών και τεχνικών υποδομών που υιοθετούνται σε ανάλογες περιπτώσεις».

Περαιτέρω, τόσο η 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΣΔΛΑΠ) Ανατολικής Στερεάς, όσο και η προσφάτως εγκριθείσα 2η αναθεώρησή του, κρίνουν απαραίτητη τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για το υδατικό σύστημα του Ασωπού. Ειδικότερα, επιβάλλουν την κατασκευή δύο Μονάδων επεξεργασίας, μία για το χημικό και μία για το οργανικό ρυπαντικό φορτίο, λύση που προκρίθηκε για την Λεκάνη απορροής Ασωπού, από τη μελέτη Σκοπιμότητας Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (συμπληρωματικό μέτρο ‘’Μ07ΣΟ501’’). H εγκριθείσα 2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ΣΔΛΑΠ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, διαπιστώνει την κακή συνολική κατάσταση των υδατικών συστημάτων Ασωπός 1, Ασωπός Π1 και Ασωπός Π2, υποδεικνύοντας ως υπεύθυνη τη βιομηχανική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος δεκαετίας και πλέον, τα μέτρα που προβλέπονται στις ΚΥΑ 20488/2010, 106253/2010, 16825/2012, 100079/2015 και σε οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα αποδείχθηκαν ατελέσφορα.

Επομένως, ενόψει και του γεγονότος ότι ο Ασωπός ποταμός και η θάλασσα του Ν Ευβοϊκού δέχονται και τα υποτιθέμενα επεξεργασμένα αστικά λύματα του Δήμου Τανάγρας, το προέχον ζήτημα που έπρεπε να εξετασθεί από την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι η αποτροπή απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων του Επιχειρηματικού Πάρκου στον Ασωπό, με σκοπό την ολική επαναχρησιμοποίησή τους. Επίσης, η Οδηγία 91/271/ΕΚ προβλέπει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όταν είναι σκόπιμο, και ότι, ο τρόπος διάθεσης των λυμάτων πρέπει να μειώνει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον (άρθρο 12). Στην περίπτωση του Ασωπού ποταμού, η σκοπιμότητα της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων είναι αυτονόητη και προφανής, όπως επίσης αυτονόητο είναι και το ότι η παύση της απόρριψής τους στο ποτάμι θα συμβάλλει τα μέγιστα, αφενός, στην αποκατάσταση του οικοσυστήματός του, αφετέρου, στην εξυγίανση της θαλάσσιας περιοχής των εκβολών του, και ευρύτερα, στην διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτων του Νότιου Ευβοϊκού, καθώς, κατά κύριο λόγο, αφορά σε ύδατα κολύμβησης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΥΑ 145116/2011 εκλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση ως βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενθαρρύνει, δε, την επαναχρησιμοποίηση, όχι μόνον για εμπλουτισμό υδροφορέων, αλλά και για άρδευση, για αστική και περιαστική χρήση και για βιομηχανική χρήση. Μάλιστα, η εγκύκλιος 145447/2011, που εκδόθηκε για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ διευκρινίζει ρητώς, ότι στη λεκάνη απορροής του Ασωπού επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για επιφανειακή άρδευση και για βιομηχανική χρήση. Παρ΄ όλα αυτά η ως άνω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: α) από τη μία διατείνεται αορίστως, δίχως παράθεση συμπεράσματος ότι, εξετάσθηκε η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μέρους μόνον των επεξεργασμένων αποβλήτων για την άρδευση του περιαστικού πρασίνου μόνον εντός του πάρκου και από την άλλη, αναφέρει ότι: «οι αρδευτικές ανάγκες του Πάρκου θα καλυφθούν από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις που χωροθετούνται εντός του πάρκου», β) απέρριψε τη βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων, επικαλούμενη ακατανόητα τεχνικοοικονομικά κριτήρια και προβάλλοντας το έωλο επιχείρημα ότι, «μέσω των απολογιστικών δελτίων δεν προέκυψε ενδιαφέρον από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων», γ) παρέλειψε να εξετάσει την επαναχρησιμοποίηση για επιφανειακή άρδευση εκτός του πάρκου και για αστική και περιαστική χρήση.

Καταληκτικά, μας ενημερώνουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού πως απουσιάζει πλήρως από την ανωτέρω Μελέτη η πρόβλεψη για την σύσταση και διαρκή λειτουργία ενός Εποπτικού Οργάνου, που θα συγκροτείται από αρμόδιους δημόσιους φορείς, από επιστήμονες με κύρος και εμπειρία, με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχουν λόγο και θέση στο Όργανο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανάλογη πρόβλεψη υπήρχε στο Όργανο Προστασίας Ασωπού. Το προαναφερθέν Εποπτικό Όργανο, κατά την κρίση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, θα πρέπει να αποκτήσει θεσμικά προσδιορισμένες αρμοδιότητες για την άσκηση έργου εποπτείας και αξιόπιστων ελέγχων στο σύνολο των περιβαλλοντικών όρων της Βιομηχανικής Περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, ιδίως δε, όπου αφορά στις υποδομές και στις διαδικασίες διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αλλά και στο θέμα της λειτουργίας της Μονάδας καθαρισμού των βιομηχανικών αποβλήτων.

Εν πολλοίς, όπως μας καταγγέλλουν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού η ανωτέρω καταδικαστέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατέληξε χωρίς στοιχειώδη τεκμηρίωση στο περιβαλλοντικά απαράδεκτο συμπέρασμα ότι: «η διάθεση στον Ασωπό ποταμό υπήρξε μονοσήμαντη λύση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης», ομολογώντας απροκάλυπτα ότι, το κριτήριο της δεν είναι η αποκατάσταση του οικοσυστήματος του Ασωπού, αλλά η εξυπηρέτηση των πέριξ αυτού επιχειρηματικών συμφερόντων. Η προηγούμενη διαπίστωση μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα περί των προθέσεών σας να περιφρουρηθεί η προστασία του τοπικού περιβάλλοντος στην επίμαχη περιοχή πέριξ των Οινοφύτων, με προβλέψεις σύστασης και

λειτουργίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, που θα σέβονται όλες τις υποδείξεις της αρμόδιας για την προστασία του περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής και εγχώριας νομοθεσίας, αλλά και τις ως άνω σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με έκταση αναφοράς σε όλο το επιφανειακό εύρος των επιβαρυμένων από την βιομηχανική ρύπανση περιοχών, δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, αλλά και στις κατάντη περιοχές του Δήμου Ωρωπού, όπου βρίσκεται και διέρχεται ο βασικός άξονας απορροής του Ασωπού Ποταμού έως τις εκβολές του και η θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να περιφρουρήσετε την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος στην επιβαρυμένη από ρύπανση περιοχή πέριξ των Οινοφύτων Βοιωτίας, (Α) αναθεωρώντας τις προβλέψεις της ανεπαρκούς υπό διαβούλευση σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την σύσταση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, (Β) λαμβάνοντας πρόνοια για την αποτροπή απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων του Επιχειρηματικού Πάρκου στον Ασωπό, (Γ) θεσμοθετώντας την σύσταση και διαρκή λειτουργία ενός Εποπτικού Οργάνου, που θα συγκροτείται από αρμόδιους δημόσιους φορείς, από επιστήμονες με κύρος και εμπειρία, με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και (Δ) υιοθετώντας θέσεις που θα σέβονται όλες τις υποδείξεις της αρμόδιας για την προστασία του περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής και εγχώριας νομοθεσίας, αλλά και τις ως άνω σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με έκταση αναφοράς του ανωτέρω Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης σε όλο το επιφανειακό εύρος των επιβαρυμένων από την βιομηχανική ρύπανση περιοχών, δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, αλλά και στις κατάντη περιοχές του Δήμου Ωρωπού, όπου βρίσκεται και διέρχεται ο βασικός άξονας απορροής του Ασωπού Ποταμού έως τις εκβολές του και η θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ