ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 8 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΑ

Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΑ

Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΑ

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Γιώργος Πέππας

Την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω 8 θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση αναμόρφωσης (2η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης (3η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 3ο: Έγκριση αναμόρφωσης (4η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 για την πραγματοποίηση μαθητείας μαθητευόμενων από ΕΠΑΛ στον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/23 – Εισηγητής : Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με τον διακριτικό τίτλο (Δ.Α.Α. Α.Ε.). – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία ¨ Νταντάμης – Χασαποδήμου & Συνεργάτες ¨ κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 (Α΄114) – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε. Διστόμου – Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Δήμαρχος