ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 12 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τανάγρας

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

(copyright: Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τανάγρας, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω 12 θέματα:)

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τανάγρας

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τανάγρας

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Γιώργος Πέππας

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τανάγρας, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω 12 θέματα:

1. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 293.505,80 € το οποίο αφορά στη Ε΄κατανομή τακτικής επιχορήγησης από Κ.Α.Π. έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 44.349,05 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.028,54 € το οποίο αφορά σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 49.029,29 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Δήμους από ΟΑΕΔ.

5. Περί λήψης απόφασης για την κατανομή ποσού 175.000,00 € το οποίο αφορά στην επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024.

6. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή της υπαλλήλου κας Δημητρακοπούλου Ευαγγελίας από τον ορισμό του ως υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης της υπ’ αριθ. 555/07-06-2024 απόφασης Δημάρχου.

8. Περί λήψης απόφασης για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κοπή – κλάδεμα δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου.

9. Περί λήψης απόφασης για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κοπή – κλάδεμα δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Τανάγρας.

10. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου

με τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς «Πλάκα» Δήλεσι & Δήλεσι & επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου / Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας».

11. Περί λήψης απόφασης για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας υφιστάμενων λαϊκών αγορών.

12. Περί λήψης απόφασης για τη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2024.