ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 13 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Σπύρος Πέππας

Την Τρίτη 18η Ιουνίου 2024 στις 13:30 μ.μ. συνεδριάζει Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων στο Δημαρχείο (Κύπρου 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 18-6-2024

Λήψη απόφασης επί της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 94/2013 Απόφασης Δ.Σ. Δ. Θηβαίων που αφορά: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θηβαίων (σχετ. Οι υπ' αριθ. 55/2012 και 8/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Εισηγητής: Σταματία Κυλάφη

Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη

Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την μίσθωση ταινιών που θα προβληθούν στους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου Θηβαίων για ένα (1) έτος.

Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Βασίλης Ακύλας

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα παραδεκτών προσφορών και την αποστολή πρόσκλησης υποβολής εξηγήσεων, σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ.

Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

Λήψη απόφασης για τον αποδοχή παραδοτέων αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ» και έγκριση του στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 στον ?ξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Εισηγητής: Ευάγγελος Ζήσης

Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης των έργων «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πυρί Θήβας».

Εισηγητής: Ευάγγελος Ζήσης

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ή μη, προσωπικού, μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 και άνω.

Εισηγητής: Κερασία Ντανάση

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 494.563,32€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά “ΣΤ κατανομή έτους 2024».

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 111.800,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2024”.

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 που προστίθεται άρθρο 74Α στον Ν.3582/2010 (Α87).

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

Λήψη απόφασης και εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης Hot Air Ballon Event Thiva 2024 που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Στάδιο της Θήβας συνολικής δαπάνης ποσού 5.000,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 02.15.6471.04 με τίτλο <<ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ >> προϋπολογισμού οικ έτους 2024. 

Εισηγητής:

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Εισηγητής: Ευφροσύνη Σταμάτη