ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδαΑπόφαση ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Απόφαση ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Απόφαση ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024

Σπύρος Πέππας

Με μια σημαντική απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επιτρέπει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικά» στους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης και να έχουν την ευκαιρία να αποδεσμεύσουν τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η προθεσμία για την αίτηση ακύρωσης δεν ξεκινά από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει για τον χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας του ως δασικής. Αυτό συνήθως γίνεται κατά την ανάρτηση στο Κτηματολόγιο ή κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων.

Στην απόφαση ΣτΕ 879/2024, οι δικαστές αναφέρουν ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην ενημερωθούν έγκαιρα. Αυτοί περιλαμβάνουν την ελλιπή δημοσιότητα των Δασικών Χαρτών ή όταν οι εκτάσεις που βρίσκονται σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια περιλαμβάνονται ως δασικές, κάτι που κάνει τους ιδιοκτήτες να μην ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο των χαρτών.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που ακυρώνει την αναδάσωση της έκτασης, η προθεσμία για την αίτηση ακύρωσης ξεκινά από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για τη νέα κατάσταση. Αυτό ισχύει και όταν η έκταση βρίσκεται σε εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο και ο ιδιοκτήτης θεωρεί λογικά ότι δεν εμπίπτει στη δασική νομοθεσία.

Η απόφαση του ΣτΕ δίνει έτσι τη δυνατότητα σε όσους έχασαν τις αρχικές προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης όταν διαπιστώσουν ότι το ακίνητό τους έχει χαρακτηριστεί ως δασικό.

Σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαστική απόφαση ακύρωσε την πράξη αναδάσωσης μιας έκτασης, δημιουργώντας στον ιδιοκτήτη την πεποίθηση ότι η έκταση δεν μπορεί να περιληφθεί στον Δασικό Χάρτη. Σύμφωνα με το ΣτΕ, η αίτηση ακύρωσης θεωρήθηκε εμπρόθεσμη διότι η προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης πληροφορείται το περιεχόμενο της απόφασης και όχι από τη δημοσίευσή της.

Η προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την κύρωση του Δασικού Χάρτη, στο τμήμα που αφορά την επίδικη έκταση ως δασική, πρέπει να ακυρωθεί, σύμφωνα με το ΣτΕ.