ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΓιώργος Μουλκιώτης: «Πόσο ασφαλείς είναι οι παιδικές χαρές των Δήμων της Π.Ε Βοιωτίας;»

Γιώργος Μουλκιώτης: «Πόσο ασφαλείς είναι οι παιδικές χαρές των Δήμων της Π.Ε Βοιωτίας;»

Γιώργος Μουλκιώτης: «Πόσο ασφαλείς είναι οι παιδικές χαρές των Δήμων της Π.Ε Βοιωτίας;»

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Σπύρος Πέππας

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την ασφάλεια των παιδικών χαρών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Τόνισε την ανάγκη για Πιστοποίηση Λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναφέροντας τα απαραίτητα στάδια ελέγχου. Ο κ. Μουλκιώτης ζήτησε πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων, την πιστοποίηση των παιδικών χαρών και την ύπαρξη παιδικών χαρών με αφαιρεθείσες πιστοποιήσεις.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του κ. Μουλκιώτη:

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Μουλκιώτης, κατέθεσε ερώτηση απευθυνόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναδεικνύοντας ένα υψίστης σημασίας θέμα για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση των παιδικών χαρών.

Στην ερώτηση, ο κ. Μουλκιώτης επισημαίνει ότι τα ζητήματα ασφαλείας των παιδικών χαρών οφείλουν να ορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από Πιστοποίηση Λειτουργίας, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση της. Στην εν λόγω Πιστοποίηση περιγράφονται και τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως:

1) Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

2) Αίτηση χορήγησης του «ειδικού σήματος καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς» από τον ενδιαφερόμενο Δήμο προς την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου,

3) Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της αίτησης,

4) Αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του πρακτικού της απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών,

5) Χορήγηση του «ειδικού σήματος» καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς στον οικείο Δήμο.

Κατόπιν των παραπάνω, ο βουλευτής ζητά απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό:

• Εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την λειτουργία των παιδικών χαρών στους δήμους της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας.

• Πόσες και ποιες είναι οι παιδικές χαρές, στους Δήμους της Π.Ε. Βοιωτίας, οι οποίες φέρουν το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ποια η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτών, καθώς και για πόσες έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες πιστοποίησης, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

• Και τέλος, εάν υπάρχουν παιδικές χαρές, οι οποίες έφεραν αρχικώς σήμα καταλληλόλητας και κατόπιν ελέγχων αυτό έχει αφαιρεθεί. Και εάν ναι πόσες και ποιες ήταν αυτές.