ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 19 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

#TAGS: Δημοτική Επιτροπή  Δήμος Θηβαίων 

Με 19 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Με 19 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024

Γιώργος Πέππας

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024, στις 13:30, συνεδριάζει Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω 19 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης Θήβας, του τρόπου κατασκευής των εμπορικών περιπτέρων και τον κανονισμό λειτουργίας αυτής για το 2024 .

Εισηγήτρια : Παρασκευή Ριζάκη

2.Λήψη απόφασης για τα τέλη χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης έτους 2024.

Εισηγήτρια : Γεωργία Καλατζή

3.Λήψη απόφασης επί της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 94/2013 απόφασης Δ.Σ. Δ. Θηβαίων που αφορά: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θηβαίων (σχετ. Οι υπ' αριθ. 55/2012 και 8/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (μετά από ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγήτρια: Σταματία Κυλάφη

4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 6 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή χρηματοδότησης.

Εισηγήτρια: Μαρία Φουστανελλά

5.Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης (κατάληψης) κοινόχρηστων χώρων στην παραλία Σαραντίου Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Αθηνά Αντωνίου

6.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 41 καταστήματος δημοτικής αγοράς.

Εισηγητής: Αθηνά Αντωνίου

7.Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης χώρων με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στη Θήβα.

Εισηγητής: Αθηνά Αντωνίου

8.Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 27,59 MW, της εταιρείας «EAST PV MAE», στις θέσεις «ΣΕΣΙ», «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ», «ΑΓΡΙΛΙΣΙΑ» ΚΑΙ «ΛΑΚΙΖΑ» του Δ. Θηβαίων.

Εισηγητής: Σταματία Κυλάφη

9.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ((Υπ. αριθ. 48157/17-6-2024 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του ΥΠ.ΕΣ)).

Εισηγητής: Παναγιώτα Μπαρώνη

10.Λήψη απόφασης για την προσκύρωση κατηργημένης δημοτικής οδού μετά από την υπ΄ αριθ, 1150/2023 αίτηση του κ. Στ. Φουντουζή.

Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα παραδεκτών προσφορών και την αποστολή πρόσκλησης υποβολής εξηγήσεων, σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» .

Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

13.Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης παράτασης περάτωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας».

Εισηγητής: Παναγιώτης Βαρσάμης

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο «Ανακαίνιση και διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Μουρικίου σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής: Παναγιώτης Βαρσάμης

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα – Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων». 

Εισηγητής: Παναγιώτης Βαρσάμης

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019».

Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός ορίων του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Γεώργιος Παλόγος

18.Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου Ζήση Ευαγγέλου ποσού 2.550,00 (σχετ. η με αριθ. 152/22-4-2024 αποφ. Δημοτικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Ελένη Παπαγιαννάκη

19.Λήψη απόφασης για συν διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Τ.Κ Ξηρονομής σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο των Ξηρονομαίων και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 02.15.6471.04 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Κων/να Ζαμπάκου