ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΟ Θανάσης Κοκοντίνης θέτει ερωτήματα προς τον Γιώργο Αναστασίου για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Δήμου Θηβαίων

Ο Θανάσης Κοκοντίνης θέτει ερωτήματα προς τον Γιώργο Αναστασίου για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Δήμου Θηβαίων

Ο Θανάσης Κοκοντίνης θέτει ερωτήματα προς τον Γιώργο Αναστασίου για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Δήμου Θηβαίων

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Γιώργος Πέππας

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γ. Αναστασίου με αφορμή τον πρόσφατο εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για την προστασία του περιβάλλοντος, σε μήνυμά του, αφού αναφέρει ότι στο Δήμο ακούν το καμπανάκι του κινδύνου για το περιβάλλον, που ηχεί όλο και πιο έντονα, μας καλεί να προστατεύσουμε όλοι τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και το χώμα που πατάμε, για να συνεχίσουμε να ζούμε. Ας δούμε, όμως, αν κάποιες πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου συνάδουν με το μήνυμά του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίασή του της 4-2-2019 κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης ανακύκλωσης συσσωρευτών, παραγωγής πλαστικού, προϊόντων κυνηγίου και άνυδρου θεϊκού νατρίου της εταιρείας ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Ι.-ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ στη θέση "Χαραϊντίνι" Δ.Κ. Θήβας του Δήμου Θηβαίων. με την υποβληθείσα ΜΠΕ η εταιρεία απέβλεπε, μεταξύ άλλων, στην προσάρτηση όμορου γηπέδου εκτάσεως 10 στρ. περίπου, που είχε αγοράσει, για την κατασκευή νέας αποθήκης πυρίτιδας και την εξυγίανση αυτού, λόγω της διαπιστωθείσας επιφανειακής ρύπανσης, που σύμφωνα με τη ΜΠΕ, φαίνεται να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προηγούμενη δραστηριότητα (κατεργασία δερμάτων και ειδών βυρσοδεψίας) και εν μέρει στη συσσώρευση από τις αέριες εκπομπές της δραστηριότητας της ΜΕΤΠΛΑΣΤ, οι οποίες, κατά τη ΜΠΕ πάντα, κυμαίνονται εντός των επιτρεπομένων ορίων.

Το Δημ. Συμβούλιο, μετά από εκτενή συζήτηση και παρά τη θετική υπέρ της ΜΠΕ εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την υπ΄ αριθμ. 19/2019 απόφασή του εξέφρασε με μεγάλη πλειοψηφία αρνητική γνώμη για τη ΜΠΕ (17 σύμβουλοι εξέφρασαν αρνητική γνώμη και 4 σύμβουλοι ψήφισαν λευκό) με το σκεπτικό ότι η εγκατάσταση της εταιρείας απέχει 3.200 μ. από την πόλη της Θήβας και κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης, χωρίς να προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ θα τηρούνται στην πράξη, πράγμα απολύτως απαραίτητο για μια τόσο επικίνδυνη για το περιβάλλον και την υγεία δραστηριότητα, η οποία απαιτείται να ελέγχεται καθημερινά, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Πρότεινε δε ως ένα από τα μέτρα ελέγχου, τη δημιουργία σταθμού ελέγχου αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων, που όφειλε να χρηματοδοτήσει η εταιρεία και να ελέγχουν οι δημοτικές ή άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.

Η απόφαση- γνώμη αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ήλθε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίασή της της 21-6-2019, στην οποία προήδρευε ο κ. Αναστασίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την εκλογή του ως Δήμαρχος Θηβαίων. Στη συνεδρίασή της αυτή, που είχε ως θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση της ΜΠΕ της εταιρείας ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σε αντίθεση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, ενέκρινε με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Σ. Ντούρου) τη ΜΠΕ της άνω εταιρείας.

Δεν νομίζω ότι ο κ. Αναστασίου αισθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογήσει τη θέση του στους δημοτικούς συμβούλους, που είχαν εκφράσει αρνητική γνώμη για τη ΜΠΕ και εκλέχθηκαν με το συνδυασμό του, ούτε, άλλωστε, πιστεύω, ότι του ζήτησαν κάποια εξήγηση. Το ίδιο και η μειοψηφία, ο επικεφαλής της οποίας είχε χαρακτηρίσει την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, με κάποια δόση υπερβολής, ιστορική, εσιώπησε.

Εν πάση περιπτώσει, ας δεχθούμε ότι ο κ. Αναστασίου, όπως και η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, βρήκε πλήρες το κείμενο της ΜΠΕ. Έχει κάποιο προγραμματισμό, ή κάποιο σχέδιο να προτείνει για τον έλεγχο των αέριων ρύπων στο Δήμο Θηβαίων, λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την περιοχή της Ριτσώνας, ή απορρίπτει εντελώς τις θέσεις που εξέφρασε το Δημ. Συμβούλιο με την παραπάνω απόφασή του και θεωρεί ότι όλα έχουν καλώς πάνω σε αυτό το θέμα;