ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτία«Πράσινο φως» για τη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε Σχηματαρίου

«Πράσινο φως» για τη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε Σχηματαρίου

«Πράσινο φως» για τη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε Σχηματαρίου

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Γιώργος Πέππας

Υπογράφθηκε τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020, από τον Δήμαρχο Τανάγρας, κ. Βασίλη Περγάλια, και τον κ. Γεώργιο Παλόγο, ο οποίος αναδείχθηκε μειοδότης με μέση έκπτωση 54,24%, σύμβαση για το έργο « «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου».

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, συνολικού μήκους περίπου 300 m. Οι δρόμοι που θα κατασκευαστούν τα δίκτυα είναι οι παρακάτω:

  • Μεταξύ Ο.Τ. 10 / 20 και Ο.Τ. 11 / 21 (Βόρεια του οικισμού, κοντά στην Εθνική οδό)
  • Μεταξύ Ο.Τ. 40, Ο.Τ. 41 (κάθετη οδός στη Λεωφόρο Οινόης)
  • Μεταξύ Ο.Τ. 43 και Ο.Τ. 30 / 33 (οδός Πελοπίδα)

Το έργο περιλαμβάνει: Κεντρικά δίκτυα που θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ 13476-3, σειράς SN8 και DN/ΟD 200mm. Θα οδεύουν εντός τάφρου πλάτους 1 m και μεταβλητού ύψους. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο, ενώ το υπόλοιπο του σκάμματος θα επιχωθεί με θραυστό υλικό λατομείου 3Α. Στην περίπτωση διέλευσης του δικτύου από ασφαλτοστρωμένους οδούς θα γίνει αποκατάστασή τους με άσφαλτο. Επιπλέον των κεντρικών δικτύων θα κατασκευαστούν και οι αντίστοιχες οικιακές συνδέσεις, ενώ στις διασταυρώσεις οδών και σε αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 m θα κατασκευαστούν κυκλικά φρεάτια επίσκεψης για την επιθεώρηση και καθαρισμό των δικτύων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και η παράδοση του έργου, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, θα γίνει σε τρεις (3) μήνες.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι «Ξεκινά ένα ακόμη έργο που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα χρήσιμα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.»