ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΜε 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Γιώργος Πέππας

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, στο οποίο θα γίνει διαβούλευση πάνω σε 18 θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Γενικά

1ο.Έκδοση ψηφίσματος επί αιτήματος εργαζομένων Κοινωφελούς χαρακτήρα στο Γ’ Κύκλο προγράμματος του ΟΑΕΔ στην προσωρινή δομής φιλοξενίας προσφύγων του Δήμου Θηβαίων.

2ο.Έγκριση σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., έτους 2021.

Εισηγητής : Γ.Αναστασίου - Δήμαρχος Θηβαίων.

3ο.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής : Γ.Αναστασίου - Δήμαρχος Θηβαίων.

Θέματα Τμήματος Κοιν. Προστασίας

4ο.Συγκρότηση επιτροπής που αφορά την επανασύνδεση καταναλωτών των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως και τις 30-4-2020», κατά την εφαρμογή του αρ. 3 της ΥΑΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7069/861/24-7-2020 (ΦΕΚ Β 3088/24-7-2020)

Εισηγητής : Γ.Αναστασίου - Δήμαρχος Θηβαίων

Θέματα Τμήματος Πολεοδομίας

Θέματα Δ/νσης Περιβάλλοντος

5ο.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αδρανοποίηση – κατάργηση της χρήσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση της Επ.Π.Ζωής).

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

6ο.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται επί της οδού Αγγελίδη 4 στη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Επ.Π.Ζωής).

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Θέματα Oικονομικών Υπηρεσιών

7ο.Έγκριση πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών σχετικά με το αίτημα του κ. Ευγενικού Παναγιώτη.

Εισηγητής : Γ.Παπασπύρου Αντιδήμαρχος Οικονομικών

8ο.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας ΟΧΕΚ στο Ο.Τ. 174α σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 71/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και έγκριση του πρακτικού καθορισμού της αξίας αυτού από την ορισθείσα Εκτιμητική Επιτροπή.

Εισηγητής : Γ.Παπασπύρου Αντιδήμαρχος Οικονομικών

9ο.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας Σωτηρίου Βάθη στο Ο.Τ. 370 σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 44/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και έγκριση του πρακτικού καθορισμού της αξίας αυτού από την ορισθείσα Εκτιμητική Επιτροπή.

Εισηγητής : Γ.Παπασπύρου Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών

10ο.Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγία Τριάδα» του Δήμου Θηβαίων.»

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

11ο.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Χωστίων του Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

12ο.Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Χωστίων του Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

13ο.Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης πλατείας στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία νέας παιδικής χαράς».

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

14ο.Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

15ο.Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση χώρων ταφής νεκροταφείου Βαγίων (Α’ φάση)».

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

16ο.Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησία του Κοβάνη Γεωργίου, στην θέση «Χαραϊντίνι» της ΔΕ Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής : Αν.Χατζησταμάτης Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Θέματα ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

17ο.Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων, περί έγκρισης οικονομικών απολογισμών ετών 2018-2019.

Εισηγητής : Ν.Κοβάνης Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων

18ο.Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων, περί έγκρισης οικονομικών απολογισμών ετών 2018-2019.

Εισηγητής : Ι.Κοντού Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτ.Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων