ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΑκόμα ένα απορριμματοφόρο θα προμηθευτεί ο Δήμος Τανάγρας

ΤΑΝΑΓΡΑ

Ακόμα ένα απορριμματοφόρο θα προμηθευτεί ο Δήμος Τανάγρας

Ακόμα ένα απορριμματοφόρο θα προμηθευτεί ο Δήμος Τανάγρας

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Γιώργος Πέππας

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε σύμβαση με τον προμηθευτή κ. Ανδριανόπουλο Αθανάσιο, εκπρόσωπο της εταιρείας HELESI « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε » για την προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου με υδραυλικό γερανό, αξίας 198.028 ευρώ, ώστε να ενισχύσει την αποκομιδή σκουπιδιών από τους ημιυπόγειους κάδους.

Η παράδοσή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε μήνες και το ποσό της προμήθειας θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ιδίους πόρους.

Το απορριμματοφόρο θα είναι τριαξονικό πρόσφατης κατασκευής- καινούργιο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 tn, ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου τουλάχιστον 16 tn και θα διαθέτει υδραυλικό γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων.

Ο στόλος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου διέθετε μόνον ένα απορριμματοφόρο με υδραυλικό γερανό, το οποίο δεν επαρκούσε για την κάλυψη του συνόλου των ημιυπόγειων κάδων του Δήμου.

Για αυτό και ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια ακόμα ενός τέτοιου απορριμματοφόρου, που να αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις. Κι ακόμη να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων και στο πίσω μέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι: “Συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό του στόλου Καθαριότητας με ένα νέο απορριμματοφόρο με γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να μην χαθεί καμία ευκαιρία που να συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης των δημοτών καθώς και στην εργονομία εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Καταβάλλουμε λοιπόν, κάθε απαιτούμενη προσπάθεια, ώστε να εξοπλιστούμε με οχήματα νέας τεχνολογίας για τις ανάγκες στον Τομέα της Καθαριότητας, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα των δημοτών αλλά και κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος”.